Stisn grif

Oglaševalci

Oglaševalci nas kontaktirajte na info@beta-magazine.si.

Splošni pogoji za oglaševanje v reviji:

Oglasi dimenzije

 

OGLASNI PROSTOR V REVIJI BETA Cena oglasa
»Everest«  CELA STRAN 280 mm x 215 mm 250 €
»Eiger« POLOVICA STRANI 280 mm x 107 mm   ali   140 mm x 215 mm 180€
»Triglav«  TRETJINA STRANI 280 mm x 71 mm    ali   93 mm x 215 mm 130€
»Stol«   SREDNJI OGLAS 92 mm x 71 mm 80€
»Šmarna« MALI OGLAS 46 mm x 71 mm 40€

Če zakupite paketni oglas še na portalu Friko.si vam oboji ponujamo še dodatne popuste. Pišite nam za ponudbo!

Nekaj navodil za pripravo oglasa:

Po pripravljeni oglaševalski pogodbi in plačanem predračunu nam pošljite pripravljen oglas v PDF formatu.

* Slike naj imajo ločljivost 300dpi.
* Datoteka naj bo v CMYK barvnem prostoru.
* Datoteka naj ima samo dodatke za porezavo in 3 mm dodatka.
* Tekst naj bo odmaknjen od roba vsaj 5-7 mm.
Oglase lahko za vas pripravijo tudi naši oblikovalci. Plačilo po dogovoru.

 

  1. Račun je obenem oglaševalska pogodba. Založba Toka Piki – Jurij Ravnik s.p. (v nadaljevanju: izdajatelj) se z izdajo revije Beta, naročnik pa s plačilom obvežeta spoštovati navedene člene pogodbe. Vsakokrat veljavni pogoji oglaševanja (v nadaljevanju: pogoji oglaševanja) so objavljeni na spletni strani beta-magazine.si. Naročnik s plačilom predračuna oz. računa izdajatelja izrecno potrjuje, da je seznanjen s pogoji oglaševanja.
  2. Naročnik naroči oglas izbranih dimenzij. Dimenzije in cene za najem oglasnega prostora za eno ali več številk so sestavni del pogojev oglaševanja. Cene se lahko spreminjajo. Za naročnika veljajo cene, objavljene na dan izdaje predračuna za čas zakupa oglasnega prostora.
  3. Objavljeni bodo le oglasi, plačani do roka, določenega na predračunu oz. računu in za katere je bil s strani naročnika izdajatelju na elektronski naslov info@beta-magazine.si dostavljen ustrezen oglas v PDF obliki do roka določenega na predračunu oz. računu ali najkasneje 3 tedne pred izidom številke. Za obliko in vsebino oglasa odgovarja naročnik. V primeru, da dimenzije oglasa niso ustrezne, lahko izdajatelj oglas prilagodi. Več navodil za primerno izdelavo oglasa je objavljenih v pogojih oglaševanja.
  4. Naročnik lahko izdajatelju naroči izdelavo oglasa (cena izdelave oglasa je predmet posebnega dogovora). Rok za naročilo izdelave oglasa je najkasneje 4 tedne pred izidom številke.
  5. Izdajatelj si pridržuje pravico, da zavrne objavo oglasa naročnika, s katerim bi ta zlorabljal medijski prostor, napeljeval k sovraštvu ali nasilju, kogarkoli osebno diskreditiral ali oglasa, ki bi bil kakorkoli drugače pravno sporen.
  6. Izdajatelj obvešča naročnika o rokih, spremembah in ostalih informacijah, ki se tičejo predmetov te pogodbe. Izdajatelj bo poskušal upoštevati želje naročnika glede lokacije oglasa v reviji, vendar tega ne more jamčiti. Izdajatelj sam odloča, kje v reviji bo oglas.
  7. Naročnik lahko proti doplačilu poveča dimenzijo oglasa, če je ta naročen za več številk. Za doplačilo se šteje razlika v ceni med obema dimenzijama, ki velja za eno številko. Izdajatelj lahko ob potrditvi naročnika brezplačno – promocijsko poveča oglas.
  8. Naročnik je upravičen do povračila sredstev za že plačane neobjavljene oglase, če revija preneha izhajati.
  9. Kompenzacije za oglasni prostor v obliki nagrad za naročnike ali nagradne igre in podobno niso predmet teh pogojev, jih je pa mogoče dogovoriti posebej.
  10. Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v primeru, da to ne bo možno, je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v Kranju.